echowebstore

Ортопедия

cingal

Cingal

cingal

НОВО МОЩНО СРЕДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКА ПРИ ОСТЕОАРТРИТ

Какво е CINGAL®?


CINGAL® Е ПЪРВИЯТ И ЕДИНСТВЕН ОДОБРЕН КОМБИНИРАН ВИСКОСУПЛЕМЕНТИРАЩ ПРОДУКТ.

CINGAL® - ЕДНА ИНЖЕКЦИЯ, КОМБИНИРАЩА< ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА СЪС СТЕРОИД.

CINGAL®: съчетава патентованата формула с доказан клиничен ефект на кръстосано-свързана 22mg/ml/ или (общо 88mg) хиалуронова киселина, и действието на утвърден стероид - триамцинолон хексацетонид 4.5mg/ml или общо 18mg, одобрен от FDA.

Триамцинолон хексацетонид (стероид) се използва в инжекционна форма повече от 45 години поради силното му противовъзпалително действие за бързо намаляване на болката и по-ранно раздвижване на пациента.

Хиалуроновата киселина (ХК) е естествена биосъвместима молекула, разпространена в цялото тяло, която е жизненоважна за функцията на здравите стави. Дълготрайното действие е доказано за повече от 25 години при употреба за продължително намалявана на болката при остеоартрит (ОА), освен това и за подобряване на вискоеластичните свойства на синовиалната течност и защита на повърхността на ставния хрущял.4,5,6,7 Въпреки че традиционните инжекции с ХК водят до дълготрайно облекчаване на болката, пациентът обикновено не изпитва максималния ефект по-рано от 8 седмици след последната инжекция.1,2,3,11

inj

Какви са ползите от CINGAL®?

Само CINGAL® действа като комбинира най-доброто от бързодействащите стероиди и дълготрайния вискосуплементиращ продукт (ХК) за бързо и трайно облекчаване на болката. Удобно лечение само с една апликация

Науката зад CINGAL®

Микронизираните частици на водонеразтворимия стероид са суспендирани с вискоеластичен гел и ХК и представляват част от CINGAL® под формата на отделна твърда фаза. Както ХК, така и стероидът остават непроменени след включването им в състава на CINGAL® и в резултат от стерилизация.9

CINGAL® УВЕЛИЧАВА ДОКАЗАНИТЕ ПОЛЗИ ОТ ТРИАМЦИНОЛОН ХЕКСАЦЕТОНИД И ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА С ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА АНИКА В ПОЛЗА НА ПО-ШИРОК КРЪГ ПАЦИЕНТИ В ЦЕЛИЯ СПЕКТЪР ЗА КОНТРОЛ НА ОСТЕОАРТРИТА

Ползите от CINGAL®

 • Бързо и дълготрайно облекчение на болката
 • Противовъзпалително действие на триамцинолон хексацетонид
 • Добър профил на безопасност
 • Удобно лечение само с една апликация
 • » Доказано продължително действие

КАКВО ОЧАКВАТ ПАЦИЕНТИТЕ, ПРИЕМАЩИ CINGAL?

 • Бързи резултати
 • Еднократна визита за лечение
 • Да останат активни
 • Да отложат реконструктивна хирургична намеса

title:

content

Производител:

Anika Therapeutics INC., USA


anika
Оторизиран дистрибутор за България:tophos
Топ Хоспитал Сървис АД
гр. София, кв. Горна баня
ул. “Акад. Михаил Маджаров” №10

+359 2 862 01 92

CINGAL е регистрирана търговска
марка на Anika Therapeutics, Inc., Bedford,
MA 01730 U.S.A.
CINGAL е регистрирано медицинско
изделие в ИАЛ под номер 07IIIM4475773990
Информацията в тази брошура се
отнася изключително за територии
извън САЩ.
AML 900-065/B
www.anikatherapeutics.com

monovisc

Monovisc


monovisc-006Състав:

Monovisc е стерилен, апирогенен вискозен разтвор на натриева сол на хиалуроновата киселина в предварително напълнена спринцовка.

Приложение:
Monovisc се прилага при травматични и дегеративни изменения на стави засегнати от артрит. Нарушени свойства на хиалуроновата киселина се наблюдават и с напредване на възрастта. Monovisc допринася за нормализиране на вискоеластичността на синовиалната течност и активиране на възстановителните процеси в ставния хрущял.

Физиологична роля на хиалуроновата киселина в ставите:
Хиалуроновата киселина ( хиалуронан), като основен компонент на синовиалната течност, образува много тънък слой върху повърхнустта на ставния хрущял. Това намалява компресията върху хрущяла и запазва неговата еластичност. Противовъзпалителният ефект се дължи на инхибиране на фагоцитозата на синтезата на про-инфламаторни простагландини, отстраняване на кислород – свободните радикали и подтискане активността на цитокините.

Химична природа на хиалуроновата киселина:
Хиалуроновата киселина е мукополизахарид с висока молекулна маса съставен от повтарящи се дизахаридни единици (D – glucoronic acid и N – acetyl – D – glucosamine) свързани с гликозидни връзки. Молекулата представлява дълговерижен, линеен биополимер от над 10000 субединици. Линейният характер я прави по- лесна "мишена" за деструкция от страна на ензима хиалуронидаза, което определя относително краткия полуживот на мулекулата "in vivo".

Промишлено производство на хиалуроновата киселина:
По- стар метод е чрез екстракция с последващо пречистване от петльов гребен (chicken combs). Съвременните методи включват ферментативен път на получаване – стрептококи от група А.Предимства на ферментативния метод : по- евтин, по- достъпен, по- голям обем на производство и по- малка степен на контаминация. Протеините като контаминанти, увеличават риска от алергични и възпалителни реакции. За постигане на по- голяма стабилност на молекулата и от там до по- голяма продължителност на действие и ефективност се използват специални техники (NASHA: Non- Animal Stabilized Hyaluronic Acid), чрез които се постига омрежване на линейно- верижните молекули.


Интерпретация на сравнителните данни от анализ на продукти за вътреставно приложение имащи отношение към ефективността и безопасността

 • Концентрация на хиалуроновата киселина / мл осигуряваща консистенция и лубрикантни свойства близки до тези на синовиалната течност: най- висока измерена при Monovisc.
 • Съдържание на протеини като контаминанти: най- високи стойности (3-4 ррm) при 6 от продуктите, между които е и Monovisc.
 • Съдържание на ендотоксини- индикация за възможност пирогенна реакция : във всички продукти приблизително еднакви стойности с изключение на 2-3 пъти по- високите при Hyalgan.
 • Осмоларитет имащ отношение към визкозитета и от там към свойствата на продукта като лубрикант: най- висок при Monovisc
 • Средна молекулна маса - целта е да се постигне молекулна маса близка до тази на синовиалната течност. При по- ниска молекулна маса се намаляват лубрикантните свойства на продукта ( Suplasyn ). По- високата молекулна маса затруднява приложението и води до неравномерно разпределение на хиалуроновата киселина върху ставната повърхност ( Synvisc )
 • Реологичен вискозитет- функция от концентрацията и молекулната маса: най- висок при Monovisc, което го приближава до този на синовиалната течност.

Предимства за пациента:

 • Еднократно инжектиране с продължителност на действие до шест месеца.
 • По- добър комплайънс към лечебния процес.
 • По- евтин курс на лечение
 • По- голяма ефективност, безопасност и продължителност на действие в сравнение с други продукти маркетирани на фармацевтичния пазар.

Производител: Anika Therapeutics INC., USA
Официален представител за Европа: Anika slr., Italy
Оторизиран дистрибутор за България: Топ Хоспитал Сървис, АД

Предоставената информация за продукта се отнася за употреба на територията на България.

Предоставената информация за продукта не е одобрена и предназначена за употреба в Съединените Американски Щати.

Ortho CMYK 2new

Orthovisc


orthovisc 1Orthovisc е предназначен да замени естествената хиалуронова киселина на тялото, осигурявайки значитено облекчаване на болката. Той има по-висока молекулна маса и по-високо съдържание на хиалуронова киселина сред продуктите, които са одобрени за третиране нa стави засегнати от остеоартрит.


Какво е Orthovisc?
Orthovisc съдържа хиалуронова киселина предназначенa за прилагане в ставите.

Какви са ползите от Orthovisc?
Orthovisc допринася за нормализиране на вискоеластичността на синовиалната течност и активиране на възтановителните процеси в ставния хрущял. Когато се намалят болките и сковаността в ставата, пациентът ще може да продължи нормалния си начин на живот.

Как се предоставя Orthovisc?
Orthovisc е стерилен физиологичен разтвор на натриевия хиалуронат, в предварително напълнена спринцовка от 2ml.

Колко инжекции са необходими за лечение?
Orthovisc се препоръчва в серия от три инжекции.

Има ли някакви продукти от животински произход, използвани за производството на Orthovisc?
Хиалуроновата киселина съдържаща се в Orthovisc се получава по ферментативен път от микроорганизми с последващи стъпки на пречистване, което осигурява висока степен на чистота на получената хиалуронова киселина.

Какво съдържа Orthovisc?
Orthovisc съдържа натриев хиалуронат с висока молекулна маса в концентрация осигуряваща по-добър ефект в ставите засегнати от остеоартрита.

predi-sled

Производител: Anika Therapeutics INC., USA
Официален представител за Европа: Anika slr., Italy
Оторизиран дистрибутор за България: Топ Хоспитал Сървис, АД 

Предоставената информация за продукта се отнася за употреба на територията на България.

Предоставената информация за продукта не е одобрена и предназначена за употреба в Съединените Американски Щати.

orthovisc-mini

Orthovisc mini


orthovisc-mini-028Ставите засегнати от остеоартрита обикновенно имат по-ниска концентрация на хиалуронова киселина в синовиалната течност в резултат на което имат нисък вискозитет и еластичност. Orthovisc mini е предназначен да замени естествената хиалуронова киселина на тялото, осигурявайки значитено облекчаване на болката.

Той има по-висока молекулна маса и по-високо съдържание на хиалуронова киселина сред продуктите, които са одобрени за третиране на малки стави. Хиалуроновата киселина съпътства основната терапия за облекчаване на болковия синдром с минимални нежелани реакции.

Какво е Orthovisc mini?
Orthovisc mini съдържа хиалуронова киселина предназначенa за прилагане при малки стави.

Какви са ползите от Orthovisc mini?
Orthovisc mini допринася за нормализиране на вискоеластичността на синовиалната течност и активиране на възтановителните процеси в ставния хрущял. Когато се намалят болките и сковаността в ставата, пациентът ще може да продължи нормалния си начин на живот.

В кои страни Orthovisc mini е одобрен за употреба?
Orthovisc mini е получил СЕ маркировка след инспекция от оторизиран нотифициран орган , което дава право за разпространение на територията на Европейския Съюз.

За кои стави е предназначен Orthovisc mini?
Ставите на ръката (пръстите, китката, лакътя), крака (глезена, пръстите), челюстта и гръбначния стълб са отлични места за използвате на Orthovisc mini.

За кои специалисти е предназначен Orthovisc mini?
- Ортопеди 
- Ревматолози.
- Лицево-челюстни хирурзи и стоматолози 

Как се предоставя Orthovisc mini?
Orthovisc mini е стерилен физиологичен разтвор на натриевия хиалуронат, в предварително напълнена спринцовка от 1ml.

Колко инжекции са необходими за лечение?
Orthovisc mini се препоръчва в серия от три инжекции.Изследванията показват, че три инжекции дават по- добър ефект в сравнение с инжектирането на една доза.

Има ли някакви продукти от животински произход, използвани за производството на Orthovisc mini?
Хиалуроновата киселина в част от продуктите на пазара е получен чрез извличане от гребен на петел. За разлика от тях хиалуроновата киселина съдържаща се в Orthovisc mini се получава по ферментативен път от микроорганизми с последващи стъпки на пречистване, което осигурява висока степен на чистота на получената хиалуронова киселина.

Какво съдържа Orthovisc mini?
Orthovisc mini съдържа натриев хиалуронат с висока молекулна маса в концентрация осигуряваща по-добър ефект в ставите засегнати от остеоартрита.

Производител: Anika Therapeutics INC., USA
Официален представител за Европа: Anika slr., Italy
Оторизиран дистрибутор за България: Топ Хоспитал Сървис, АД 

Предоставената информация за продукта се отнася за употреба на територията на България.

Предоставената информация за продукта не е одобрена и предназначена за употреба в Съединените Американски Щати.

donor

DONOR™

Системата DONOR™ допринася за успешното използване на автоложна кръв в ортопедията. Използването на стандартни алогенни трансфузии с обща колянна артропластика може да бъде намалена с до 98%, когато е използван DONOR™.

DONOR™ е абсолютно стерилна, за еднократна употреба, комбинирана всичко в едно система, която включва 800 мл. съд, полиуретанов източвач, троакар, свързваща тръба с анти-рефлукс клапан, LipiGuard филтър и административен сет. Възможна е и поръчка на допълнителна дренажна бутилка 600 мл. за да се продължи процеса на дренаж на раната.

DONOR™ е специално предназначен за ортопедични процедури с дренаж на кръв от рани и телесни кухини последващо филтриране и реинфузия използвайки LipiGuard VS Filter Set.

DONOR™ се използва главно след следните ортопедични процедури:

 • Замяна на колянна става
 • Замяна на тазобедрена става
 • Гръбначна операция, пр. синтез на гръбначен стълб
 • Ревизионна операция на съвместна протеза