Академик Михаил Маджаров 10, 1614 Горна Баня, София

Ортопедия

Тазобедрени и коленни ендопротези WALDEMAR LINK от “ТОП Хоспитал Сървис” АД

Двуполюсна циментна/безциментна тазобедзена ендопротеза с метална/керамична глава.

Двуполюсна анатомична безциментна тазобедрена протеза с метална/керамична глава

Двуполюсна анатомична безциментна тазобедрена протеза – късо, извито стебло с метална/керамична глава

MobileLink ацетабуларна капсула

Т.О.Р. ацетабуларна капсула

Двойно мобилна ацетабуларна капсула

Ревизионна модулна тазобедрена ендопротеза

Уникондиларна колянна ендопротеза

Колянна ендопротеза с мобилна/фиксирана носеща платформа

Ревизионна хиндж колянна ендопротеза

МЕГАСИСТЕМА – Туморна тазобедрена/колянна ендопротеза

Тазобедрени и коленни спейсъри с антибиотик