echowebstore

Лекарства

Топ Хоспитал Сървис предлага фармацевтичните продукти на:

 
bayer
С централа разположена в Леверкузен, Байер ХелтКеър проучва, разработва, произвежда и представя на международния пазар иновативни продукти за превенция, диагностициране и лечение на широк спектър заболявания. Така компанията играе важна роля в опазването и подобряването на човешкото здраве. Байер ХелтКеър обхваща три глобални дивизии – Енимъл Хелт, Консюмър Кеър, Медикъл Кеър и Фармасютикълс.

На българския пазар Байер е с дългогодишна традиция. Началото на дейността е поставено през първата половина на миналия век. Компанията има съществен принос в развитието на съвременната фармацевтична практика и лечението на редица заболявания. Байер има и силно застъпен социален ангажимент в сферата на здравеопазването, който обхваща системно обучение на лекари и медицински сестри, провеждане на научни симпозиуми на международно ниво и представяне на най-новите тенденции и методи в здравеопазването. Компанията се ангажира дългосрочно и в борбата срещу фалшиви медикаменти, които крият сериозни опасности за здравето на пациентите.

alkaloid-skopje
Компанията е създадена през 1936 година с два вида насоченост фармацевтична и козметична. През 1998година инвестира 60 мил.евро във фармацевтичния сектор. През 2002 година Дружеството завърши строителството на нови заводи за лекарствени средства.
sandoz
Sandoz е част от фармацевтичния гигант Novartis. Компанията Sandoz е световен лидер в производството на генерични лекарства. С история от повече от 120 години, Sandoz е надежден лидер с репутация за изключително качество. Днес тя е втората по големина и едина от най-реномираните компании производители на генерични лекарства в света, в които работят около 24 000 души по целия свят. Компанията има повече от десет големи световни центрове за развитие и световна мрежа от повече от 30 производствени обекти, с присъствие в повече от 140 страни. 
glaxo-smith-kline
ГлаксоСмитКлайн е водеща англо-американска научноизследователска фармацевтична компания. Тя е сред най-големите във фармацевтичната индустрия, с над 97 000 служители, дейност в над 100 държави и производствени центрове в цял свят. Както в световен мащаб, така и в България, ГлаксоСмитКлайн създава мащабни социални и образователни проекти и провежда редица кампании и инициативи за подобряване на достъпа до здравеопазване и на здравната култура на обществото. 
roche
Началото е поставено през 1927 г., когато за пръв представител на F.Hoffmann-La Roche Ltd. (Ф.Хофман - Лa Рош) в България е назначен Петър Кацаров. По това време населението на страната е 5,5 милиона души, в нея има 165 болници, 1 250 лекари и 750 аптеки. През тази първа година фирмата предлага на българския пазар някои химически продукти, кофеин, хинин и теобромин. С Roche търгува Българското фармацевтично кооперативно дружество, в което членуват 300 фармацевти.
През 1928 г. Roche открива консигнационен склад в България.
До 1944 г. България има търговски отношения с Roche, след това те са замразени, в редки случаи са установявани контакти през Швейцарската легация.
През 1972 г. е сключен договор първоначално за частично, а 12 години по-късно и за пълно представителство на компанията от Интерпред/Булфарма.
През 1991 г. Roche учредява самостоятелно бюро в София, с един представител за територията на страната.
През 1992 г. в представителството работят вече 6 души в различни градове на страната - София, Пловдив, Плевен и Варна.