Skip to main content

THS продължава да внедрява все по-ефективна, модерна и улеснена за използване апаратура на българския пазар.

Не прави изключение и новата серия 12-канални ЕКГ апарати на GE Healthcare.  Време е да приветстваме апаратурата като ново и много по-гъвкаво решение за работния процес в кардиологичните отделения.

Предимствата, които ще усетят както медицинският персонал, така и техните пациенти са:

  • Прецизност –  апаратът помага за бързото и надеждно поставяне на критични диагнози;
  •  Сигурност – проектиран за поверителност на пациентите и защита на данните;
  • Свързаност с болнични системи – точни и подробни клинични данни в подкрепа на ефективната грижа за пациентите.

Top Hospital Service – вървим напред с иновациите!