Skip to main content

Един от секторите, в които сме решени да оставим своя отпечатък от иновации и напредък, е детската ортопедия.

Тъкмо за това, партньорските ни отношения с Medicalex са не просто с представителен характер – заедно сме двигател на промяната.

Днес ще ви разкажем за част от решенията, които предлагаме в България, за деца с проблеми на гръдната кост:

  •  Вакуумна камбана – утвърденa като най-добрата нехирурхична и неинвазивна алтернатива за домашна употреба с цел корекция на хлътнал гръден кош.
  •  Динамична компресорна система – 1 на всеки 1500 деца е засегнато от деформацията “Гълъбов гръден кош”. За ефективното ѝ коригиране, системата е проектирана с възможност за измерване на налягането и механизм за регулиране и коригиране на деформацията.
  • Обученият ни екип от специалисти е насреща за запитвания и информация:

https://shorturl.at/noCD9