Skip to main content

Изпълнителният директор на Топ Хоспитал Сървис Ивайло Батинков и административен директор Антония Иванова Петрова-Батинкова взеха участие в тържествената церемония по първата копка на новия Циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици в Панагюрище. Това значимо събитие, проведено на 21 юни,  територията на МБАЛ „Уни Хоспитал“, бележи началото на нова ера в диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

Новото съоръжение, оборудвано с модерен 16,5 мегаелектрон волтов циклотрон, произведен от Дженерал Електрик, ще служи не само на нуждите на МБАЛ „Уни Хоспитал“, но и на множество външни клиенти в страната. Съоръжението обещава значително подобрение в диагностиката и терапията, като подпомага пациентите в преодоляването на болестите без драстична промяна в качеството и стила на живот.

Тераностиката, която комбинира терапия и диагностика, е следващата стъпка в съвременното лечение на злокачествени заболявания. Новият комплекс ще предоставя иновативни решения, които ще подобрят значително грижите за пациентите и ще спомогнат за по-ефективното управление на здравето им.

Поздравления на всички партньори и участници в този проект, чиято отдаденост и усилия потвърждават стремежа ни към усъвършенстване и съвременно здравеопазване. Вярваме, че този комплекс ще бъде от огромна полза за медицинската общност и за всички пациенти, които търсят най-доброто в диагностика и лечение.

Топ Хоспитал Сървис остава ангажирана с развитието на модерни и ефективни здравни решения, които да отговорят на нуждите на нашите пациенти и да подобрят качеството на живота им.