Топ Хоспитал Сървис АД задава високите професионални стандарти в търговията и обслужването на медицинска техника и консумативи.

Като достоен наследник Токуда Хоспитал Сървис АД, ние ежедневно прилагаме опита и експертизата си, за да отговорим на очакванията на нашите клиенти и всеки път да надхвърляме очакванията им.

С високото ниво на професионално обслужване, предвиждане на предизвикателствата и прилагане на визионерски решения, Топ Хоспитал Сървис АД е заслужила добрата си репутация сред повече от 350+ доволни клиенти и ключови медицински учреждения.

Ние от Топ Хоспитал Сървис познаваме и анализираме пазара, следим иновациите в сферата и сме подготвени за предстоящите тенденции. Затова и сме уверени и горди (ексклузивно) да представляваме за България утвърдени производители в сферата като GE Healthcare, Waldemar Link, Anika Therapeutics, Parcus Medical LLC, Yaguo и други.

Топ Хоспитал Сървис е сред най-препоръчваните дистрибутори на здравно обслужване, медицинска техника и консумативи и дезинфекционни препарати. От самото си създаване през 2012 година, ние имаме амбициите да се наложим на българския пазара като основен доставчик и доверен партньор в сектора на грижа за здравето.

Заедно с нашите клиенти, партньори и служители пишем успешната историята на Топ Хоспитал Сървис АД.

Благодарим ви!

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

НАШАТА ЦЕЛ

Да бъдем водеща компания в продажбата на качествени продукти на медицинския пазар. Висококвалифицирани фармацевти, доктори и професионалисти в различни области формират екипа на компанията.

ЕКИП

Екипът на Топ Хоспитал Сървис е двигател на нашия успех и сърцето на компанията. Усърдни, ангажирани и всеотдайни професионалисти, те покриват най-високите изисквания на нашите клиенти.

Изпълнителен директор

Ивайло Батинков

ivaylobatinkov@ths.bg
Aдминистративен директор и главен юрисконсулт

Антония Батинкова

antoniabatinkova@thservice-bg.com
Директор | Медицинска апаратура

Александър Димитров

adimitrov@ths.bg
Директор отдел | Медицинска апаратура и изделия

Ана Ценова

atsenova@ths.bg
Дилър | Фармация

Андрей Първанов

Счетоводител | Финанси

Антония Гешева

finance@thservice-bg.com
Управител склад медицински изделия | Логистика

Валери Бонев

order@ths.bg
Представител | Ортопедия

Борислава Танева

btaneva@ths.bg
Главен Счетоводител | Финанси

Веселина Коцова

vkocova@ths.bg
Офис мениджър

Веселка Стаматова

office@ths.bg
Обслужване на клиенти | Ортопедия

Виктор Гогов

vgogov@ths.bg
Старши експерт логистика | Логистика

Георги Георгиев

Финансов Директор | Финанси

Господин Драгиев

gdragiev@ths.bg
Директор Фармация | Фармация

Димитър Тонев

dtonev@ths.bg
Мениджър ключови клиенти | Ортопедия

Зафирула Аврамчева

zavramcheva@ths.bg
Мениджър продажби | Медицинска апаратура

Иван Пандалузов

ipandaluzov@ths.bg
Експерт Обществени поръчки | Администрация

Йовка Петкова

tenders@thservice-bg.com
Счетоводител | Финанси

Йони Иванова

finance@thservice-bg.com
Мениджър Болничен пазар | Фармация

Лили Риджалска

lridjalska@ths.bg
Мениджър ключови клиенти | Ортопедия

Константин Стоянов

Директор Ортопедия | Ортопедия

Мария Блажева

mblazeva@ths.bg
Мениджър ключови клиенти | Ортопедия

Михаил Жечев

mzhechev@ths.bg
Директор | Логистика

Лиляна Йорданова

lyordanova@ths.bg
Специалист логистика | Фармация

Марияна Йоргова

myorgova@ths.bg
Управител склад Лекарства | Логистика

Петя Симеонова

psimeonova@ths.bg
Специалист Продажби и сервиз | Медицинска апаратура

Павел Костадинов

pkostadinov@ths.bg