Skip to main content

Инфузионните системи играят важна роля за грижата за пациентите, осигурявайки много по ефективно повлияване на хронични заболявания с интравенозно вливане на лекарства. THS сме ексклузивен дистрибутор на една от 3 те фирми в световен мащаб, сертифицирани и доказали се с времето в
производството на инфузионна апаратура Medcaptain Medical Technology.
Инфузионните системи осигуряват:
💉Точност;
💉Надеждност;
💉Безотказност;
💉Лесен старт и употреба.
Всички помпи от серия MP могат да работят автономно или заедно като многоканално устройство с възможност за WiFi свързаност. Продуктите са подходящи за всички налични на пазара сертифицирани медицински консумативи и са важна стъпка в осигуряването на ефективно лечение на пациентите.