LCU- Hip system cementless& cemented

Двуполюсна циментна/безциментна тазобедзена ендопротеза с метална/керамична глава.
Категория: