RegkironaTM

  • Препаратът RegkironaTM е рекомбинантно човешко IgG1 моноклонално антитяло, идентифицирано от бели кръвни клетки на пациент, който се е възстановил от SARS-CoV-2.
  • Препаратът RegkironaTM е предназначен за лечение на потвърден COVID-19 при възрастни пациенти, които не се нуждаят от допълнителен кислород за COVID-19, и които са изложени на повишен риск от прогресиране до тежка форма на COVID-19.
Категория:

Описание

Какво е RegkironaTM? 

Какво трябва да знаете за RegkironaTM

Информация за пациенти

Брошура на продукта

Важна информация
за здравните специалисти