Топ Хоспитал Сървис предлага фармацевтичните продукти на:

GlaxoSmithKline

ГлаксоСмитКлайн е водеща англо-американска научноизследователска фармацевтична компания. Тя е сред най-големите във фармацевтичната индустрия, с повече от 97 000 служители, дейност в над 100 държави и производствени центрове в цял свят.

ГлаксоСмитКлайн е една от малкото фармацевтични компании, която се бори и с трите заболявания, обявени за “приоритетни” от Световната здравна организация – ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария. Компанията е разработила редица антивирусни и антибактериални средства,
лекарства за онкологични заболявания и други.

ГлаксоСмитКлайн има водещи продукти в редица терапевтични области и е лидер в разработката и производството на ваксини, антибиотици, медикаменти за лечение на респираторни, онкологични и неврологични
заболявания.

Lyomark

е специализиран в нишови собствени и генерични продукти и лекарства сираци за редки заболявания, представени като стерилни инжекционни, лиофилизирани форми в предварително напълнени спринцовки, флакони и ампули. Lyomark е активен в областта на
респираторни заболявания, онкология, метаболизъм и др.

Roche

Със седалище в Базел, Швейцария, Рош е лидер в ориентираното към развойна дейност здравеопазване със синергични разработки в областта на лекарства и диагностика. Рош е най-голямата биотехнологична компания в света с различни лекарства в онкологията, имунологията, инфекциозните заболявания, офталмологията и заболявания на централната нервна система.

Рош е световен лидер и в инвитро диагностиката, тъканната диагностика на ракови заболявания и новатор в грижите за хора с диабет. Стратегията за индивидуализирано здравеопазване на Рош има за цел да осигурява лекарства и диагностични методи, които допринасят за подобряване здравето, повишаване качеството на живот и продължителността на живота на пациентите.

Novartis

Новартис ръководи бизнес с глобален обхват и силни партньорства, фокусирани върху патентовани иновативни лекарства и генерични лекарства. Иновативни лекарства – Глобалното портфолио на фирмата от патентовани иновативни лекарства включва повече от 50 ключови продукти, много от които са водещи в своята терапевтична област.

Подразделението на Новартис България – Sandоz е глобален лидер при генеричните лекарства и биоподобните продукти, с повече от 1000 висококачествени, достъпни продукти в широка гама от терапевтични области. Sandоz проправя път за по-добър достъп до качествени лекарства на все повече хората по света.