Remsima IV 100 mg

Важна информация:

Remsima IV 100 mg е прах за концентрат за инфузионен разтвор

Един флакон Remsima IV  съдържа 100 mg инфликсимаб (infliximab)*. След разтваряне всеки милилитър съдържа 10 mg инфликсимаб.

Инфликсимаб е химерно човешко-мише моноклонално антитяло от клас IgG1, получено в миши хибридомни клетки чрез рекомбинантна ДНК-технология.

Лечението с Remsima ІV 100 mg трябва да се провежда под контрола на квалифициран специалист в съответната област, с опит в диагнозата и лечението на ревматоиден артрит, възпалителни заболявания на червата, анкилозиращ спондилит, псориатичен артрит или псориазис.

Remsima трябва да се прилага интравенозно. Инфузията на Remsima ІV 100mg трябва да се провежда от квалифициран специалист.

За повече информация, моля обърнете се към лекуващия лекар или медицински специалисти.

Основен доставчик на лекартсвения продукт е “Топ Хоспитал Сървис” ЕАД.

Remsima SC 120mg/ 1ml

Важна информация:

Remsima SC 120 mg e първият и единствен инжекционен разтвор на инфликсимаб в предварително напълнена писалка, предназначена само за подкожно приложение от  самия пациент. Пълни инструкции за употребата са предоставени в листовката на продукта.

Всяка предварително напълнена писалка с единична доза от 1 ml съдържа 120 mg инфликсимаб.

Инфликсимаб е химерно човешко-мише моноклонално антитяло от клас IgG1, получено в миши хибридомни клетки чрез рекомбинантна ДНК-технология.

Лечението с  Remsima SC 120 mg  трябва да се предпише и провежда под контрола на квалифицирани специалисти в съответната област, с опит в диагнозата и лечението на ревматоиден артрит, възпалителни заболявания на червата, анкилозиращ спондилит, псориатичен артрит или псориазис.

Remsima SC 120 mg се предлага в предварително напълнена писалка за подкожно самоприложение,  с което е възможно да се постигнат константни серумни нива с тенденция към по-ниска имуногенност.  Remsima SC 120 mg може да се съхранява до 28 дни при макс. температура до 25 градуса по Целзий.

За повече информация, моля обърнете се към лекуващия лекар или медицински специалисти.

Основен доставчик на лекартсвения продукт  е “Топ Хоспитал Сървис” ЕАД.