Yuflyma 40mg/0,4ml

Важна информация:

Yuflyma 40 mg/0,4 ml mg e инжекционен разтвор  в предварително напълнена писалка  с активно вещество – адалимумаб. Всяка предварително напълнена писалка с единична доза 0,4 ml съдържа 40 mg адалимумаб и е предназначена за подкожно самоприложение от пациента.

Адалимумаб е рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитяло, получено в клетки от яйчник на китайски хамстер.

Лечението с Yuflyma  40mg/0,4ml  трябва да се започне и наблюдава от лекари – специалисти, с опит в диагностиката и лечението на  ревматоиден артрит, възпалителни заболявания на червата, анкилозиращ спондилит, псориатичен артрит или псориазис.

Yuflyma 40mg/0,4ml  се прилага само чрез подкожна апликация.

За повече информация, моля обърнете се към лекуващия лекар или медицински специалисти.

Основен доставчик на лекарствения продукт е “Топ Хоспитал Сървис” ЕАД.