ЕКГ апарати

Медицинско обзавеждане

Реанимационна маса за новородени

Респиратори

Инфузионни помпи

Навигатор за венозни пътища

Ларингоскопи

Пациентни монитори

Дозатор за радио фармацевтици

Анестезиологични апарати

Операционни лампи

Кувьози/ инкубатор за интензивни грижи

Лабораторни апарати

Операционни маси

Система за автоматична белодробна аспирация

Медицинско обзавеждане
Виж повече
Ларингоскопи
Виж повече
Навигатор за венозни пътища
Виж повече