C-Pro Direct съществува в подкрепа на медицински специалисти, родители и деца, засегнати от педиатрични ортопедични заболявания на долните крайници.
Ние подкрепяме метода Ponseti за лечение на еквиноварусно ходило и сега предлагаме набор от системи и аксесоари за деца с еквиноварусно ходило на възраст 0-16 години.
C-Pro Direct има собствена система за укрепване, наречена ADM Модулна система за укрепване.
ADM Модулна система за укрепване включва ADM Сандали AFO, които могат да се използват с лента за външно въртене или с ADM (механизъм на абдукция, дорзална флексия) през нощта, а също и на ADM, който може да се използва със сандал AFO или адаптирана през деня обувка. ADM е сравнително ново допълнение към опциите за системи и включва динамична едностранна система за използване през нощта или през деня. Най-съвременната модулна система на C-Pro Direct представлява значителен напредък в лечението на еквиноварусното ходило.
C-Pro Direct е гордият производител на D-Bar Europe Ltd,  европейският вариант на известните Dobbs Bars. Това са единствените Dobbs Bars, които са в съответствие с европейските разпоредби за медицински изделия и британския еквивалент UK MDR.
C-Pro Direct също се гордее, че е дистрибутор на Iowa Brace,  иновативна, удобна и достъпна система за еквиноварусно ходило, разработена от екип на Университета на Айова, ръководен от д-р Morcuende (президент на Международната асоциация Ponseti).
C-Pro Direct също така предоставя гамата продукти на Black Robin Designs, за да помогне на родителите и децата да се справят по-добре с различни състояния, засягащи долните крайници. Те включват чорапи, специално проектирани за използване с всяка една от системите, и DORSI Ramp, страхотна, удобна за деца помощ при физиотерапия.

За повече информация контакти:
mob: +359 888 335837
e-mail: nkostov@thservice-bg.com