Тазобедрени и коленни ендопротези WALDEMAR LINK от “ТОП Хоспитал Сървис” ЕАД

Двуполюсна циментна/безциментна тазобедзена ендопротеза с метална/керамична глава.

Двуполюсна анатомична безциментна тазобедрена протеза с метална/керамична глава.

MobileLink ацетабуларна капсула.

Двойно мобилна ацетабуларна капсула.

Ревизионна модулна тазобедрена ендопротеза.

Уникондиларна колянна ендопротеза.

Ревизионна хиндж колянна ендопротеза.

МЕГАСИСТЕМА – Туморна тазобедрена/колянна ендопротеза.

Тазобедрени и коленни спейсъри с антибиотик.