Skip to main content

Top Hospital Service беше генерален спонсор на Конференция “Дни на детската ортопедия и травматология”.
Екипът ни имаше възможността да се срещне и да обмени опит с експерти и специалисти.
Организирана от Секция по детска ортопедия и травматология към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), тази конференция бе не само възможност за споделяне на добри практики, но и метод за интегриране на най-новите научни открития и технологични иновации в областта на детската ортопедия и травматология.
По време на конференцията, екипът на Топ Хоспитал Сървис представи продуктовата си гама от детски ортопедични инструменти за деформация на гръден кош и криви крачета, както и новите продукти за корекция на комплексни ортопедични деформации и лечението им с външен фиксатор хексапод.

Искрено благодарим на Организационния комитет на Конференция “Дни на детската ортопедия и травматология”, за високата оценка и отличието, с което бяхме наградени!