Skip to main content

Децата са светлото бъдеще на нацията! А нравственото и физическото им развитие зависи от нас възрастните.

В качеството си на златен спонсор на конференцията „Дни на детската ортопедия и травматология“, провела се в в периода 08-10 юни, ние от THS добре разбираме значимостта и нуждата от целенасочени конгреси за споделяне на добрите практики.

Организатори за провеждането бяха Секцията по детска ортопедия и травматология към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА) и Балканската асоциация по артроскопия, спортна травматология и спортна медицина.

Сред дискутираните теми бяха „Рядко срещани тумори на ОДА в детската възраст“ и Неврологични увреди при супракондилни фрактури в детска възраст“.