ПЕТ Скенер – Polyscan

Повече информация за продукта може да намерите в брошурата.

Брошура на продукта