Select MDX for Prostate Cancer

Неинвазивен уринарен тест за прецизиране на пациенти за биопсия на простататата.
Анализ на информационната РНК, който разграничава пациентите с повишен риск от клинично значим рак на простатата от тези с нисък риск от агресивно заболяване.

Тестът помага при взимането на решение за нуждата от биопсия на простата:
– ПАЦИЕНТИТЕ С ВИСОК РИСК имат клинична полза от биопсия и ранно откриване
– ПАЦИЕНТИТЕ С НИСЪК РИСК могат да заменят ненужните инвазивни процедури с рутинно проследяване.

Повече информация за продукта може да намерите в брошурата.

Брошура на продукта