Caris Molecular Intelligence®

може да помогне за намирането на ПО-ЯСЕН път към персонализираното лечение на онкологичните заболявания.
Повече информация за продукта може да намерите в брошурата.

Брошура на продукта