Skip to main content

С нескрито вълнение сме готови да ви съобщим новината – THS е вече на нова локация!

Офисът ни може да e нов, но стремежът ни постоянно да гоним високи стандарти на качество за медицинските ни изделия и оборудване ще остане непроменен.

Отправяме поглед заедно с вас към новите хоризонти, изпълнени с безкрайни възможности!