„Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД е търговско дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: BG202161036 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Околовръстен път № 27, ет 2, офис 11.

Същото упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и закона за защита на личните данни.

„Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 228, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на едрос лекарствени продукти.

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията, и поддържана от „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информация, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни в офиса на дружеството на тел: 02/862 01 92.

Чрез настоящата електронна страница дружеството не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

„Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на електронната страница и информацията, публикувана в нея.

„Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД не продава чрез електронната страница лекарства по лекарско предписание, въпреки това „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД не може да гарантира това поради технически или човешки фактори, или пробив на електронната страница от трети лица, злоупотребяващи с информацията на сайта без знанието на „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД. Ако забележите лекарства по лекарско предписание с възможност за закупуване от електронната страница, МОЛЯ сигнализирайте на тел: 02/862 01 92.

ОТГОВОРНОСТ

Най-учтиво Ви молим, да се консултирате с квалифицирано медицинско лице преди закупуване и ползване на продукт, поръчан от електронната ни страница. Същото Ви молим да направите и преди да решите да се съобразите с каквато и да е информация, публикувана в електронната страница.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР ИЛИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ.

„Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в електронната страница в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

АВТОРСКИ ПРАВА

Изложената информация и материал в електронната страница на „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, препращана или обработвана под различна форма, без предварителното разрешение на „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД. Разрешение за изтегляне на материали от тази електронна страница се дават само за лични некомерсиални цели. „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД забранява публикуване на копие на електронната страница.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В базата данни на „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до страницата или за изследване на потребителските мнения и подобряване на качеството на обслужване. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

ЗА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА

„Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности на предоставената информация. „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД не носи отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената от трети лица информация, намираща се на електронната страница.

Независимо от всичко, нашият екип полага усилия за осигуряването на надеждна информация с цел да бъдем максимално полезни за нашите клиенти.

ТЪРГОВСКА МАРКА И АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържанието на електронната страница е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на страницата и третите лица нямат право да ползват съдържанието в нея или какъвто и да е било елемент от нея, за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

РЕГИСТРАЦИЯ

Електронният магазин на „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД дава възможност на потребителите да се сдобият с пълна информация и да закупят стоките, предлагани в него.

Всеки потребител е длъжен при поръчка да попълни регистрационна форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

СЪГЛАСИЕ С ОТМЕТКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКА

С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите общи условия и ги приема изцяло.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, получени от „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД в хода на регистрацията , са използвани единствено и само с цел обслужване на потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани с цели, различни от гореописаните.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя изпратена в писмен вид на office@ths.bg.

„Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД събира следната информация за потребителите:

Лична информация за потребителите:

 • Имена
 • Потребителско име
 • Точен адрес за доставка
 • Телефон за контакт
 • Електронна поща
 • Наименование на фирмата
 • Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС
 • Точен адрес за доставка
 • Телефон за контакт
 • Електронна поща

Информация за юридическо лице:

Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни на „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/или услугите предлагани от „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

„Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на електронната страница чрез криптиране.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД не носи отговорност за не доставени поръчки, поради неактуална информация.

ПОРЪЧКИ

Електронният магазин на „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При избора за начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да плати крайната и цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща потвърждаващ получаването на поръчката.

Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон 02/862 01 92 или на електронна поща order@ths.bg.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАБАВЕНО ПОРАДИ НЯКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИ:

 1. Липса на наличност на поръчаната стока.
 2. Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.
 3. Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера при доставка.
 4. По банков път – При избор за начин на плащане „по банков път“ при заявяване на поръчка от Потребителя, се издава поръчка с номер, както и му се издава проформа фактура, на базата на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД, като посочва номера на проформата като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

Всички цени са в Български лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Начините на плащане, които се приемат са следните:

„Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/посредник.

НАЧИН, СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

Начините на доставка, предлагани от „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД са следните:

 • Доставка с куриерска фирма Еконт
 • Доставка с куриерска фирма по желание на клиента
 • Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 2 работни дни.

Цени и условия за доставка с куриерска фирма Еконт:

http://www.econt.com/tariff-parcel/

Възможна е доставка с всяка куриерска компания по желание на клиента, на цени по действащите тарифи за превоз на пратки на съответната компания, на база тегло, размер, и дестинация, валидни към момента на получаване на поръчката.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

ОТКАЗАНИ ПОРЪЧКИ, РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя – чрез нарочно писмено изявление на order@ths.bg.

Потребителят има право да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската компания.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да върне получената стока в срок до 14 работни дни, считано от деня на получаването и.

В този случай Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с не нарушена цялост и неизползвана, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

При неизпълнение на тези условия „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

Потребителят е длъжен да уведоми писмено „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД относно желанието си да върне стоката/ите на e-mail: order@ths.bg и да я върне обратно на „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД, като разходите по връщането са за сметка на Потребителя.

В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялост на опаковката и неизползване на стоката, „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневния законоустановен срок чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността от поръчката остават за негова сметка.