Топ Хоспитал Сървис ЕАД задава високите професионални стандарти в търговията и обслужването на медицинска техника и консумативи.

Като достоен наследник Токуда Хоспитал Сървис ЕАД, ние ежедневно прилагаме опита и експертизата си, за да отговорим на очакванията на нашите клиенти и всеки път да надхвърляме очакванията им.

С високото ниво на професионално обслужване, предвиждане на предизвикателствата и прилагане на визионерски решения, Топ Хоспитал Сървис ЕАД е заслужила добрата си репутация сред повече от 350+ доволни клиенти и ключови медицински учреждения.

Ние от Топ Хоспитал Сървис познаваме и анализираме пазара, следим иновациите в сферата и сме подготвени за предстоящите тенденции. Затова и сме уверени и горди (ексклузивно) да представляваме за България утвърдени производители в сферата като GE Healthcare, Celltrion Healthcare, Waldemar Link, Anika Therapeutics, Parcus Medical LLC и други.

Топ Хоспитал Сървис е сред най-препоръчваните дистрибутори на здравно обслужване, медицинска техника и консумативи и дезинфекционни препарати. От самото си създаване през 2012 година, ние имаме амбициите да се наложим на българския пазара като основен доставчик и доверен партньор в сектора на грижа за здравето.

Заедно с нашите клиенти, партньори и служители пишем успешната историята на Топ Хоспитал Сървис ЕАД.

Благодарим ви!

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

НАШАТА ЦЕЛ

Да бъдем водеща компания в продажбата на качествени продукти на медицинския пазар. Висококвалифицирани фармацевти, доктори и професионалисти в различни области формират екипа на компанията.

ЕКИП

Екипът на Топ Хоспитал Сървис е двигател на нашия успех и сърцето на компанията. Усърдни, ангажирани и всеотдайни професионалисти, те покриват най-високите изисквания на нашите клиенти.

Изпълнителен директор

Ивайло Батинков

ivaylobatinkov@ths.bg
Aдминистративен директор и главен юрисконсулт

Антония Батинкова

antoniabatinkova@thservice-bg.com
Продуктов мениджър и Директор Сервиз | Медицинска апаратура

Александър Димитров

adimitrov@ths.bg
Директор отдел | Медицинска апаратура и изделия

Ана Ценова

atsenova@ths.bg
Дилър | Фармация

Андрей Първанов

Счетоводител | Финанси

Антония Гешева

finance@thservice-bg.com
Старши експерт | Логистика

Валери Бонев

order@ths.bg
Представител | Ортопедия

Борислава Танева

btaneva@ths.bg
Главен Счетоводител | Финанси

Веселина Коцова

vkocova@ths.bg
Директор Фармация | Фармация

Димитър Тонев

dtonev@ths.bg
Специалист Продажби и сервиз | Медицинска апаратура

Павел Костадинов

pkostadinov@ths.bg
Старши експерт логистика | Логистика

Георги Георгиев

Финансов Директор | Финанси

Господин Драгиев

gdragiev@ths.bg
Мениджър Болничен пазар | Фармация

Лили Риджалска

lridjalska@ths.bg
Мениджър ключови клиенти | Ортопедия

Зафирула Аврамчева

zavramcheva@ths.bg
Мениджър продажби | Медицинска апаратура

Иван Пандаузов

ipandauzov@ths.bg
Управител склад Лекарства | Логистика

Петя Симеонова

psimeonova@ths.bg
Директор Ортопедия | Ортопедия

Мария Блажева

mblazeva@ths.bg
Директор | Логистика

Лиляна Йорданова

lyordanova@ths.bg
Специалист логистика | Фармация

Марияна Йоргова

myorgova@ths.bg
Управител склад медицински изделия | Логистика

Николай Костов

nkostov@ths.bg
Мениджър ключови клиенти | Ортопедия

Румяна Николова

rnikolova@ths.bg
Мениджър доставки | Логистика

Драгомир Симеонов

dsimeonov@ths.bg