Топ Хоспитал Сървис ЕАД задава високите професионални стандарти в търговията и обслужването на медицинска техника и консумативи.

Като достоен наследник Токуда Хоспитал Сървис ЕАД, ние ежедневно прилагаме опита и експертизата си, за да отговорим на очакванията на нашите клиенти и всеки път да надхвърляме очакванията им.

С високото ниво на професионално обслужване, предвиждане на предизвикателствата и прилагане на визионерски решения, Топ Хоспитал Сървис ЕАД е заслужила добрата си репутация сред повече от 350+ доволни клиенти и ключови медицински учреждения.

Ние от Топ Хоспитал Сървис познаваме и анализираме пазара, следим иновациите в сферата и сме подготвени за предстоящите тенденции. Затова и сме уверени и горди (ексклузивно) да представляваме за България утвърдени производители в сферата като GE Healthcare, Celltrion Healthcare, Waldemar Link, Anika Therapeutics, Parcus Medical LLC и други.

Топ Хоспитал Сървис е сред най-препоръчваните дистрибутори на здравно обслужване, медицинска техника и консумативи и дезинфекционни препарати. От самото си създаване през 2012 година, ние имаме амбициите да се наложим на българския пазар като основен доставчик и доверен партньор в сектора на грижа за здравето.

Заедно с нашите клиенти, партньори и служители пишем успешната историята на Топ Хоспитал Сървис ЕАД.

Благодарим ви!

Топ Хоспитал Сървис е една от най-бързоразвиващите се компании, специалисти в дистрибуцията на лекарства и апаратура за онкологичния, ортопедичния, анестезиологичния и педиатричния сектор. Пред вас застават нашите служители, начело с изпълнителния директор – г-н Ивайло Батинков, за да разкрият какво ни прави “Топ” и какъв е приносът на компанията във всеки един болничен сектор, в който сме специализирани.

Топ Хоспитал Сървис е една от най-бързоразвиващите се компании, специалисти в дистрибуцията на лекарства и апаратура за онкологичния, ортопедичния, анестезиологичния и педиатричния сектор. Пред вас застават нашите служители, начело с изпълнителния директор – г-н Ивайло Батинков, за да разкрият какво ни прави “Топ” и какъв е приносът на компанията във всеки един болничен сектор, в който сме специализирани.

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

НАШАТА ЦЕЛ

Да бъдем водеща компания в продажбата на качествени продукти на медицинския пазар. Висококвалифицирани фармацевти, доктори и професионалисти в различни области формират екипа на компанията.

ЕКИП

Екипът на Топ Хоспитал Сървис е двигател на нашия успех и сърцето на компанията. Усърдни, ангажирани и всеотдайни професионалисти, те покриват най-високите изисквания на нашите клиенти.

Изпълнителен директор

Ивайло Батинков

ivaylobatinkov@ths.bg
Aдминистративен директор и главен юрисконсулт

Антония Батинкова

antoniabatinkova@thservice-bg.com
Търговски директор

Веселин Лафазански

vlafazanski@ths.bg
Директор Фармация | Фармация

Димитър Тонев

dtonev@ths.bg
Директор Ортопедия | Ортопедия

Мария Блажева

mblazeva@ths.bg
Финансов Директор | Финанси

Господин Драгиев

gdragiev@ths.bg
Директор | Логистика

Лиляна Йорданова

lyordanova@ths.bg
Мениджър Болничен пазар | Фармация

Лили Риджалска

lridjalska@ths.bg
Продуктов мениджър и Директор Сервиз | Медицинска апаратура

Александър Димитров

adimitrov@ths.bg
Специалист Продажби и сервиз | Медицинска апаратура

Павел Костадинов

pkostadinov@ths.bg
Мениджър продажби | Медицинска апаратура

Иван Пандаузов

ipandauzov@ths.bg
Управител склад медицински изделия | Логистика

Николай Костов

nkostov@ths.bg
Представител | Ортопедия

Борислава Танева

btaneva@ths.bg
Мениджър ключови клиенти | Ортопедия

Зафирула Аврамчева

zavramcheva@ths.bg
Мениджър ключови клиенти/Ортопедия

Росен Петров

rpetrov@ths.bg
Експерт продажби в областта на медицината

Никола Маджаров

nmadjarov@ths.bg
Дилър | Фармация

Андрей Първанов

aparvanov@ths.bg
Специалист логистика | Фармация

Марияна Йоргова

myorgova@ths.bg
Счетоводител

Паулина Цветанова-Тодорова

ptodorova@ths.bg
Главен Счетоводител

Вяра Радкова

vradkova@ths.bg
Счетоводител

Кремена Славова

finance@ths.bg
Старши експерт логистика | Логистика

Георги Георгиев

Старши експерт | Логистика

Валери Бонев

vbonev@ths.bg
ИТ специалист

Никола Костадинов

it@ths.bg
Офис мениджър

Грета Гачева

office@ths.bg