Топ Хоспитал Сървис ЕАД задава високите професионални стандарти в търговията и обслужването на медицинска техника и консумативи.

Като достоен наследник Токуда Хоспитал Сървис ЕАД, ние ежедневно прилагаме опита и експертизата си, за да отговорим на очакванията на нашите клиенти и всеки път да надхвърляме очакванията им.

С високото ниво на професионално обслужване, предвиждане на предизвикателствата и прилагане на визионерски решения, Топ Хоспитал Сървис ЕАД е заслужила добрата си репутация сред повече от 350+ доволни клиенти и ключови медицински учреждения.

Ние от Топ Хоспитал Сървис познаваме и анализираме пазара, следим иновациите в сферата и сме подготвени за предстоящите тенденции. Затова и сме уверени и горди (ексклузивно) да представляваме за България утвърдени производители в сферата като GE Healthcare, Celltrion Healthcare, Waldemar Link, Anika Therapeutics, Parcus Medical LLC и други.

Топ Хоспитал Сървис е сред най-препоръчваните дистрибутори на здравно обслужване, медицинска техника и консумативи и дезинфекционни препарати. От самото си създаване през 2012 година, ние имаме амбициите да се наложим на българския пазар като основен доставчик и доверен партньор в сектора на грижа за здравето.

Заедно с нашите клиенти, партньори и служители пишем успешната историята на Топ Хоспитал Сървис ЕАД.

Благодарим ви!

Топ Хоспитал Сървис е една от най-бързоразвиващите се компании, специалисти в дистрибуцията на лекарства и апаратура за онкологичния, ортопедичния, анестезиологичния и педиатричния сектор. Пред вас застават нашите служители, начело с изпълнителния директор – г-н Ивайло Батинков, за да разкрият какво ни прави “Топ” и какъв е приносът на компанията във всеки един болничен сектор, в който сме специализирани.

Топ Хоспитал Сървис е една от най-бързоразвиващите се компании, специалисти в дистрибуцията на лекарства и апаратура за онкологичния, ортопедичния, анестезиологичния и педиатричния сектор. Пред вас застават нашите служители, начело с изпълнителния директор – г-н Ивайло Батинков, за да разкрият какво ни прави “Топ” и какъв е приносът на компанията във всеки един болничен сектор, в който сме специализирани.

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

Your health is our job. 

НАШАТА ЦЕЛ

Да бъдем водеща компания в продажбата на качествени продукти на медицинския пазар. Висококвалифицирани фармацевти, доктори и професионалисти в различни области формират екипа на компанията.

ЕКИП

Екипът на Топ Хоспитал Сървис е двигател на нашия успех и сърцето на компанията. Усърдни, ангажирани и всеотдайни професионалисти, те покриват най-високите изисквания на нашите клиенти.

Изпълнителен директор

Ивайло Батинков

ivaylobatinkov@ths.bg
Aдминистративен директор и главен юрисконсулт

Антония Батинкова

antoniabatinkova@thservice-bg.com
Продуктов мениджър и Директор Сервиз | Медицинска апаратура

Александър Димитров

adimitrov@ths.bg
Директор отдел | Медицинска апаратура и изделия

Ана Ценова

atsenova@ths.bg
Дилър | Фармация

Андрей Първанов

aparvanov@ths.bg
Представител | Ортопедия

Борислава Танева

btaneva@ths.bg
Старши експерт | Логистика

Валери Бонев

vbonev@ths.bg
Главен Счетоводител

Вяра Радкова

vradkova@ths.bg
Директор Фармация | Фармация

Димитър Тонев

dtonev@ths.bg
Мениджър Болничен пазар | Фармация

Лили Риджалска

lridjalska@ths.bg
Специалист Продажби и сервиз | Медицинска апаратура

Павел Костадинов

pkostadinov@ths.bg
Старши експерт логистика | Логистика

Георги Георгиев

Финансов Директор | Финанси

Господин Драгиев

gdragiev@ths.bg
Мениджър ключови клиенти | Ортопедия

Зафирула Аврамчева

zavramcheva@ths.bg
Мениджър продажби | Медицинска апаратура

Иван Пандаузов

ipandauzov@ths.bg
Експерт продажби в областта на медицината

Никола Маджаров

nmadjarov@ths.bg
Директор Ортопедия | Ортопедия

Мария Блажева

mblazeva@ths.bg
Директор | Логистика

Лиляна Йорданова

lyordanova@ths.bg
Мениджър ключови клиенти/Ортопедия

Росен Петров

rpetrov@ths.bg
Специалист логистика | Фармация

Марияна Йоргова

myorgova@ths.bg
Управител склад медицински изделия | Логистика

Николай Костов

nkostov@ths.bg
Счетоводител

Паулина Цветанова-Тодорова

ptodorova@ths.bg
Счетоводител

Кремена Славова

finance@ths.bg
Офис мениджър

Грета Гачева

office@ths.bg
Оперативен мениджър

Камен Петров

kpetrov@ths.bg
ИТ специалист

Никола Костадинов

it@ths.bg
Отговорен магистър фармацевт

Пламен Божинов

pbozhinov@ths.bg