ЗА ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС

Ние обслужваме едни от ключовите медицински учреждения. Фирмата е с предмет на дейност:

  • търговия на едро с лекарствени продукти
  • търговия на едро с медицинска апаратура и консумативи
  • медицински изделия за Ортопедия
  • дилърска и дистрибуторска дейност

Медицински изделия

Медицинска апаратура и оборудване

Лекарства