Skip to main content

През изминалия уикенд участвахме в събитие, добре познато в областта на медицината – XVII Национална конференция по болнична фармация, чиято тема беше „Индивидуалният подход към пациента – гаранция за по-добри резултати“.

Коференцията беше организирана в четири научни сесии, обхващащи широк спектър от актуални теми и иновации в лечението на пациенти с онкологични заболявания.

Изтъкнати специалисти от страната и чужбина обсъдиха предизвикателствата и подходите за справяне с нарастващия брой пациенти, засегнати от онкологични заболявания.

Специални благодарности отправяме за чудесната организация на събитието!